Actie: Jupiler Blues

JUPILER: Vandaag weten mannen wanneer (ze hun C4 mogen drinken), maar weten ze ook waarom ?

Actie tegenover de Beurs

De reclame is een werktuig van de neo-liberale politiek. De huidige campagne van de multinational Inbev voor Jupiler is daar het zoveelste bewijs van.

Enkele weken geleden, kondigde Inbev (ex Interbrew) quasi gelijktijdig een recordwinst van 1,024 milliard voor 2005 (een stijging van 30% vergeleken met 2004) en de delokalisatie naar Hongarije en Tjechië aan. 149 arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvan 109 voor Jupiller. De multinational verkondigde ook het plan om 59 van zijn informatici te verschuiven naar aan een onderaanneming. Werknemers in andere landen worden op dezelfd wijze behandelt (Duitsland, Luxemburg,…). In totaal worden 360 banen afgeschaft in het kader van een vierde herstructurering in één jaar tijd.

Delocalisatie en massa's ontslagen is het kenmerk geworden van ons « nationaal bier». En als we dat niet willen slikken, dan komt de publiciteit met de grote middelen . Met slechts enkele miljoenen voor de communicatieafdeling, zal Inbev ons gemakkelijk kunnen doen geloven dat hun nieuwe bier veel minder bitter is. Minder bitterheid en minder alcohol om fridranken ed te verrijken, daarmee wil InBev een nieuwe markt aanboren, waarin gezondheid centraal staat. Het is ook wel een tijd waarin ze de consument best even willen doen vergeten dat Jupiler mensen werkeloos maakt. En die tijd zal helemaal niet zo lang duren, als men de enorme publicitaire infrastructuur aanschouwt, samen met de schrikwekkende doeltreffendheid van de dagelijkse conditionering van de geesten die door dit mediakanaal worden uitgevoerd.

Maar laten we ons niet langer afschrikken door woorden, en vooral ons eigen verstand gebruiken om zo een schild te vormen tegen "Een Actie die onze mening manipuleert om ons ertoe aan te zetten om bepaalde politieke en sociale ideeën te hebben, om een zeker beleid te ondersteunen…".

Daarin zit de politiek van Inbev verscholen die niets anders is dan een « sfeer van machteloosheid » te scheppen, en dit op een veel grotere schaal dan we ooit hadden kunnen vermoeden. De meerderheid van de getroffen werknemers werden beschouwd als « niet competitief genoeg», de onderneming vernietigd elke vorm van solidariteit, behalve deze door de wet opgelegd. De vrije meningsuiting wordt duidelijk vervormd door de sterke lenzen van de consumentenbril die door de reclame op ons hoofd wordt vastgeschroefd tot we niet meer beseffen dat we hem nog aanhebben. De enige handeling die we ons nog mogen permiteren is deze om een hersen- en gevoelloze consument te worden, met als laatste restje van liefde in hem de liefde voor zijn of haar favorite producten. Al de rest wordt verdronken in het consumeren.

Het gezicht van Inbev wordt er steeds mooier op omdat het een zeer goed werkend propagandaorgaan heeft. De verkoop stijgt, en de aandeelhouders moeten niets anders doen dan het bestuur feliciteren met de golven van ontslagen. Het is duidelijk dat het probleem ligt in een zeer antisociale politiek waarin de gewone burger veel te diep zit, de passiviteit wordt de norm we kunnen niet meer op een gepaste manier reageren. Er is nochtans niets dat de mensen dwingt om deze dictatuur van winstbejag te accepteren. Maar toch accepteren we het omdat we het gewoon zijn gemaakt om iedere keer te capituleren tegen dat enorme propaganda-apparaat dat we reclame noemen.

R.A.P. verwerpt dus deze campagne van Inbev dat net zoals zoveel andere een zeer dwingend karakter heeft.

R.A.P. verzet zich tegen de groep « JCDucon » die geleidelijk en wereldwijd een uitrusting van publicitaire krachten ontplooit die de verdraagzaamheid uitdaagt. Zelfs in de meest totalitaire regimes is er nooit zo iets krachtigs geweest . De volgelingen van JCDucon geloven in hun eigen schijnheiligheid en blijven zweren dat hun zaak geen politiek karakter heeft (zoals ze onlangs gedaan hebben met de artiesten van St-Gillois in de zaak van "des diables roses",surf naar http://www.diablesroses.be/ ), ze zetten alles in het werk voor de heilige maximale winst.

R.A.P heeft dus besloten om te reageren op de reclame van Jupiler zelf en dit met een zeer gepaste, reële boodschap. Een eerste actie vond plaats rond Molenbeek voor de site van BelleVue, en juist naast de Brusselse beurs. In de volgende dagen zullen we heel symbolisch de reclamepanelen in Jupille zelf vervangen (voor het lokaal administratief gebouw van Inbev). U wordt allen opgeroepen om mee te doen in deze geweldloze actie tegen de agressieve manipulatie van de reclame.

R.A.P. (Reclame Afbraak Project)

Actie tegenover de BelleVue plaats (Inbev,Molenbeek).

Verklaring van diverse verwijzingen :

De slogan van de orginele affiche luidt "les hommes savent quand"/ mannen weten wanneer (wanneer ze hun Jupiler Blue mogen drinken"). Wij hebben deze vervangen door : Les hommes savent quand/mannen weten wanneer (ze hun C4 mogen drinken), de aandeelhouders (of de beurs) weten waarom (slaat op de gekendere slogan van Jupiler: "les hommes savent pourquoi"/mannen weten waarom).

We hebben een poster toegevoegd voor een drank automaat van « uw eigen keuze » en een sticker met de letters C4, een een blad met "C4" erop die de automaat verlaat. Het cijfer -149 bovenaan de automaat toont het aantaal ontslagen in in dienst van de winst. On a aussi ajouté "bière sans emploi" ou "garanti sans emplois ajoutés". Om te eindigen hebben we ook Jupiler Blue verandert in Jupiler Blues,en het bericht Mise en adéquation avec la réalité offerte par R.A.P ..(gebrouwd in overeenstemming met de realiteit u aangeboden door het R.A.P. http://www.antipub.be )

We vragen iedereen om geen materiaal van JCDucon te beschadigen.

Beelden van acties in betere kwaliteit zijn beschikbaar op aanvraag.